שיל"ת
שִׁוִּיתִי יְהוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד

וידאו  >    

וידאו

הרבה מירה רז על חופש הבחירה ביהדות בכלל וביהדות הרפורמית בפרט: לאדם הזכות לפרש את המצוות.


מט"ו באב מכַוֶונֶת אותנו מסורת ישראל להתחיל להתכונן לשנה החדשה.

כיצד היא עושה זאת?
באמצעות לימוד המשמעות הרוחנית העמוקה של התכנים של תאריכים בלוח השנה העברי מט"ו באב ועד שמחת תורה.
 
מטרתה של ההרצאה היא  – להכיר את התכנים האלה שבאמצעותם יוכל, מי שירצה, לשנות דבר שמפריע לו בחיים ולהתחדש לטובה בבוא השנה החדשה.
ואלו התאריכים שאליהם אתיחס:
ט"ו באב נקרא גם 'חג האהבה' אבל התלמוד מסביר מהי אותה אהבה שחמישה-עשר באב מתכוון אליה, אהבה שהיא הרבה יותר מ'ולנטיין דיי'.
חודש 'אלול' ששמו הוא ראשי תיבות "אני לדודי ודודי לי" - נבין לְמָה הכוונה. אחר כך בא
'ראש השנה' הלא הוא א' בתשרי יום שנקרא גם 'יום הדין'. על איזה דין מדובר? ואז מגיע
'יום הכפורים' שנחשב בתלמוד כאחד משני הימים הכי טובים שיש לנו בשנה העברית.  מדוע? עוברים ל-
'סוכות' - האם באמת אנחנו יושבים בסוכה כיון שבני ישראל ישבו בסוכות בצאתם ממצרים? מסתבר שלאו דווקא...
ומסיימים את המסע בזמן ב -'שמחת תורה'. על מה יש כל כך לשמוח?  
 
כשנדע את המשמעות של כל תאריך הניזכר למעלה נוכל לשאוב מממנו כח שאיתו נתחיל שנה חדשה באמת! 
 
בברכה
הַרַבָּה מירה רז       
 
          
ערוץ 2 - נישואים רפורמיים בישראל - מהתוכנית 'ביקור בית' בערוץ 10 אשר שודרה בתאריך 19/12/2012 
 
ערוץ 2 תוכנית בוקר -משמעות תשעה באב - יולי 2012
 
ערוץ הכנסת - תוכנית ראש בראש  - 24.6.2012
 
 
יציאת מצרים / מודעות יהודית אוניברסלית

 
חמש לשונות גאולה / מודעות יהודית אוניברסלית

מירה רז מסע בזמן מטו באב עד שמחת תורה 1 מתוך 6

מירה רז מסע בזמן מטו באב עד שמחת תורה 2 מתוך 6

מירה רז מסע בזמן מטו באב עד שמחת תורה 3 מתוך 6

מירה רז מסע בזמן מטו באב עד שמחת תורה 4 מתוך 6

מירה רז מסע בזמן מטו באב עד שמחת תורה 5 מתוך 6

מירה רז מסע בזמן מטו באב עד שמחת תורה 6 מתוך 6

 


    © Raanan Raz